Regulamin działania

REGULAMIN  DZIAŁANIA

KAPITUŁY  KOLEGIACKIEJ

W  NOWYM  SĄCZU

 

Wprowadzenie

Regulamin niniejszy stanowi rozwinięcie postanowień Statutu Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu po myśli Art. XV § 1.

Art. I

§ 1. Kapituła Kolegiacka w Nowym Sączu obchodzi uroczyście wielkie rocznice swo­jej erekcji i reerekcji, tj. Każde 25-lecia, 50-lecie, 100-lecie itd.

§ 2. Sposób obchodów powyższych rocznic ustalają Kanonicy na swoim zwyczajnym lub nadzwyczajnym posiedzeniu.

§ 3. W każdą rocznicę reerekcji Kapituły (8 grudnia) jeden z Kanoników Gremialnych lub Honorowych, wyznaczony odpowiednio wcześniej przez Prepozyta, aplikuje Mszę święta w intencji Biskupa Diecezjalnego, a jeden w intencji Kapituły Kolegiackiej.

Art. II

§ 1. Wszyscy Kanonicy Gremialni sprawują Liturgię w kościele własnym Kapituły w następujące dni:

            a) w dniu Odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego, tj. 6 sierpnia;

              b)  w dniu wizytacji kanonicznej.

Sposób sprawowania Liturgii, łącznie z Liturgią Godzin, ustala Prepozyt.

§ 2. Kanonicy uczestniczą w procesji Bożego Ciała w kościele kolegiackim w liczbie ustalonej przez Prepozyta.

§ 3. Prepozyt może zaprosić do uczestnictwa w powyższych uroczystościach Kanoni­ków Honorowych.

Art. III

Prepozyt angażuje Kanoników, zarówno Gremialnych jak i Honorowych, do celebro­wania Nabożeństw oraz głoszenia słowa Bożego w Oktawie Odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu.

 

Art. IV

Kanonicy, zarówno Gremialni jak i Honorowi, zaproszeni przez Prepozyta, głoszą słowo Boże w Kolegiacie Nowosądeckiej w następujące dni roku liturgicznego:

a) w uroczystość NMP Królowej Polski (3 maja);

b) w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca);

          c) uroczystość odpustową ku czci św. Małgorzaty Dz. M. (niedziela przed lub po 20 lipca).

Art. V

Kanonicy, zarówno Gremialni jak i Honorowi, włączają się aktywnie w nurt promo­cyjny czci Świętych i Błogosławionych diecezji tarnowskiej. Dlatego biorą czynny udział w uroczystościach odpustowych ku czci Bł. Kingi, Ksieni Starosądeckiej, organizowanych przez Rektorat kościoła klasztornego w Starym Sączu.

Art. VI

Wraz z Kanonikami Kapituły Katedralnej Kanonicy Kapituły Nowosądeckiej koncele­brują Eucharystię w rocznice prekonizacji Biskupa Diecezjalnego w Bazylice Katedralnej w Tarnowie

Art. VII

Na zaproszenie ośrodków duszpasterstwa inteligencji oraz robotników i rolników w Nowym Sączu Kanonicy wygłaszają prelekcje. Zaproszenia przyjmuje Prepozyt, który zwraca się z nimi do odnośnych Kanoników.

Art. VIII

§ 1. Kapituła wspiera w dostępny sobie sposób działalność Towarzystwa Przyjaciół Seminarium Duchownego w Tarnowie i zjednywa dla niego nowych członków. Np. Kanonicy wykorzystują do tego praktyczne zastosowania w głoszonych kazaniach itp.

§ 2. W miarę dysponowania środkami materialnymi Kapituła funduje stypendia na­ukowe dla ubogich i utalentowanych studentów teologii lub innych dyscyplin. Kandydatów do stypendiów ma prawo zgłaszać każdy z Kanoników, tak Gremialnych jak i Honorowych. Ostatecznego ich wyboru dokonuje, po gruntownej dyskusji, Kapituła w tajnym głosowaniu, zgodnie z art. XII Statutu.

                            

Art. IX

§ 1. Na posiedzenie Kapituły w dniu 6 sierpnia Prepozyt zaprasza Kanoników Hono­rowych.

§ 2. Prepozyt Kapituły przekazuje Kanonikom Honorowym sprawozdanie dotyczące ważniejszych spraw będących przedmiotem poszczególnych posiedzeń Kapituły.

Art. X

W instalacji nowych Kanoników Kapituły bierze udział cała Kapituła. Instalacja od­bywa się według regulaminu obrzędu zastosowanego podczas pierwszej instalacji ogólnej w dniu 29 grudnia 1996 r., tj. po reerekcji Kapituły.

Art. XI

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Biskupa Diecezjalnego (Statut, art. XVI, § 3).

 
Tarnów, dnia 12 czerwca 1997 r.

 

+ Józef  Życiński

 

 

 • Pielgrzymka do Ziemi Świętej

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kliknij tutaj , aby pobrać umowę.

 • Dni skupienia dla kobiet 30+

 • Msze Święte

  NIEDZIELE:

  600, 730, 900, 1030, 1200, 1400, 1700, 1900,
  (lipiec-sierpień - 2100)

   

  DNI POWSZEDNIE:

  600, 630, 700, 730, 800, 900, 1730

  ~1800 (luty–październik)

  ~1700 (w Adwencie)

  W sobotę z liturgią niedzielną:
  1730 (1800 luty–październik) 

   

  RORATY:

  600, 1700 (dla dzieci)

   

  ŚWIĘTA W DNI ROBOCZE:

  600, 730, 900, 1030, 1530, 1700, 1900

 • Spowiedź

  Niedziele i święta
  podczas Mszy św.

  Dni powszednie
  600-1300 i 1500-1730

  Lipiec/Sierpień
  600-1200 i 1700-1830

 • Adoracja

   
   

   

  W bazylice trwa
  całodzienna adoracja
  Najświętszego Sakramentu

 • WIRTUALNY SPACER PO BAZYLICE
 • Transmisja na żywo

 • ARKA

  Poradnia specjalistyczna
   Oddział w Nowym Sączu

  Plac Kolegiacki 1 (plebania)
  Czynna w dni robocze
  w godz. 1700 - 1900
  tel. 18 547-49-70
  Aby dowiedzieć się więcej kliknij logo.

 • Nowenna do Przemienienia Pańskiego

  Czwartek
  1700 

  (listopad - 1630
  Adwent - 1630)

  Intencje na Nowennę można składać
  w kancelarii parafialnej lub skrzynce intencji w Bazylice

 • Kult Miłosierdzia Bożego

  Koronka do Miłosierdzia Bożego

  codziennie - godz. 1500

   

  Nowenna do Miłosierdzia Bożego

  Piątek - godz. 1745

  ( W listopadzie i styczniu - godz. 1715,
  w Adwencie - 1645)

 • Kontakt

  Parafia pw. św. Małgorzaty

  Pl. Kolegiacki 1  

  33-300 Nowy Sącz

  Proboszcz - ks. dr Jerzy Jurkiewicz

   

  tel. 18-443-61-98;  18-448-58-31

  fax 18-444-22-77

  Telefon księdza dyżurnego: 785 629 619

  E-mail: nowy_sacz3@diecezja.tarnow.pl

  nowy_sacz3@diecezja.tarnow.pl

   

   

  Administrator strony:
  ks. Marcin Mastalski

   

  Parafia Rzymsko-Katolicka
  pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu

  Bank Łącki 38 8805 0009 0000 5728 2008 0001

 • Ważne linki